Pompa ciepła to źródło ogrzewania korzystające z odnawialnych źródeł energii. Pomimo że jej obsługa nie wymaga dużej ingerencji człowieka, to co pewien czas przychodzi moment, gdy trzeba sprawdzić, czy działa prawidłowo. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, skontaktuj się z nami!

Jak wygląda przegląd i serwis pomp ciepła?

Serwisowanie pompy ciepła jest jednym z obowiązków, które wynikają z udzielenia gwarancji na bezawaryjne działanie urządzeń grzewczych. Standardowy czas tej gwarancji to okres 2 lat, przy czym najwcześniejszy przegląd powinien mieć miejsce na koniec pierwszego roku użytkowania pompy. Jeśli gwarancja przewiduje okres 5-letni, to serwis pomp ciepła Panasonic odbywa się częściej – przynajmniej raz do roku.

Serwis pomp ciepła Panasonic – najważniejsze czynności kontrolne

Każdy przegląd jest pewną procedurą, w której trakcie serwisant wykonuje określone działania:

  • sprawdza dolny i górny układ źródła w pompie ciepła,
  • kontroluje obieg chłodniczy,
  • weryfikuje poprawność nastawu,
  • sprawdza funkcjonowanie automatyki.
  • W niektórych urządzeniach te czynności mogą być poszerzone o kolejne punkty. W technologii gruntowej lub powietrznej serwis pomp ciepła Panasonic może przebiegać nieco inaczej.Jeśli chcesz zadbać o właściwy serwis Twojej pompy ciepła, to zgłoś się do nas!

Czym jest protokół konserwacji pomp ciepła?

Jeśli pompa wymaga zabiegów konserwacyjnych, powinien je przeprowadzić doświadczony fachowiec. Jednocześnie sam przebieg prac i ilość kontrolowanych elementów są ustalane przez producenta, który daje gwarancję na dany sprzęt. Każdy serwis kończy się sporządzeniem protokołu, czyli dokumentu zawierającego szereg informacji:

  • wnioski z kontroli najważniejszych elementów i podzespołów pompy,
  • audyt technologii chłodniczej,
  • kontrola instalacji grzewczej współpracującej z pompą ciepła.W przypadku, gdy dany model pompy zużywa więcej niż 3 kg substancji chłodniczej, to poza protokołem serwisant prowadzi również książkę eksploatacji. Szukasz wykwalifikowanych fachowców, którzy wykonają serwis pompy lub instalację grzewczą? Serdecznie zapraszamy do kontaktu z firmą Harwig Systems!!

Harwig Systems Maciej Harwig
ul. Tarnogórska 40,
42-289 Woźniki


NIP 5751819298


biuro: 572 322 919